Tingimused

See lehekülg kirjeldab selle veebisaidi (edaspidi „Sait“) kasutamise tingimusi. Kui te soovite saiti kasutada, siis lugege need tingimused hoolikalt läbi.
Kuna tingimusi võidakse aeg-ajalt ette teatamata muuta, soovitame neid regulaarselt kontrollida. 

I) Õiguslikud teated 

Intellektuaalomand 

Saidi omanikuks on ja seda käitab sanofi-aventis Estonia OÜ (edaspidi: „Sanofi“) mis kuulub SANOFI GROUPi. Kujundus ja kõik selle osad, sealhulgas kaubamärgid, logod ja domeeninimed, mida kasutatakse saidi Harvikhaigused.ee, on kaitstud kehtivate intellektuaalomandi seadustega ja kuuluvad Sanofile või selle sidusettevõtetele või nende kasutamiseks on saadud luba kolmandalt osapoolelt. 

Selle saidi ühtki osa ei tohi kopeerida, reprodutseerida, muuta, redigeerida, alla laadida, selle sisu muuta, edastada ega mingis vormis ega ühelgi kandjal levitada, tervikuna ega osaliselt, ilma Sanofi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud ajakirjanduslikel eesmärkidel, kui järgitakse intellektuaalomandiõigusi ja teisi mainitud omandiõigusi. Kopeerimine erakasutuseks on lubatud üksnes teie isiklikuks privaatseks mittekommertslikuks kasutamiseks teie isiklikus arvutis. 
Järgmine teatis peab ilmuma igal volitamata koopial, mis tehakse saidi täielikust või osalisest sisust: 

“AUTORIÕIGUS 2020 – sanofi-aventis Estonia OÜ - KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD„ 

Saidi komponentide või sellel kuvatud elementide volitatud kasutamisel ei tohi ühtegi üksust mitte mingil viisl modifitseerida, muuta ega ümber teha. 
Sanofi või selle sidusettevõtted jätavad endale õiguse võtta intellektuaalomandi õiguse rikkujate vastu õiguslikke meetmeid. 

Teabe iseloom 

Sait on mõeldud avalikuks kasutamiseks ja sisaldab üldist teavet metaboolsete harvikhaiguste kohta.

Teavet, eeskätt finantsilist teavet, mida saidil esitatakse, ei tohi käsitleda soovitusena investeerimiseks. Seda ei tohi mingil juhul tõlgendada võimalike klientide otsimisena või avaliku pakkumisena, samuti ei ole see pakkumine Sanofi ja/või selle sidusettevõtete osakute või muude väärtpaberite tellimiseks, ostmiseks või vahetamiseks. Sanofi juhib teie tähelepanu asjaolule, et saidil esitatud finantsteavet uuendatakse regulaarselt (kui võrgus esitatakse finantsteavet). 

Sait võib esitada konsulteerivate asjatundjate seisukohti kindlas valdkonnas, mis on seotud saidi sisuga, või väljavõtteid ajakirjanduslikest artiklitest. Igasugune selline teave esindab üksnes konsulteeriva asjatundja või väljaande seisukohta ning see ei ole tingimata Sanofi või SANOFI GROUPI seisukoht. Sellised asjatundjad ei ole Sanofi ega SANOFI GROUPI töötajad ega saa oma seisukoha eest Sanofi käest mingit hüvitist. Sanofi ei vastuta sellise teabe ega seisukohtade täpsuse ega täielikkuse eest. 

Saidil võidakse esitada ka teavet sellistest valdkondadest nagu tervis, füüsilise seisund, meditsiin ja inimeste ravi. Nimetatud teavet avaldatakse saidil üksnes teavitaval eesmärgil ning see ei asenda teie arsti ega apteekri nõuandeid. Seda teavet ei tohi ühelgi juhul kasutada meditsiinilise diagnoosi panemisel ühegi haiguse ega kehalise probleemi korral, samuti mitte saidil esitatud ravimite väljakirjutamiseks ega kasutamiseks. Te võite saidi vahendusel teada anda terviseprobleemidest, kõrvaltoimetest või toodete tehnilistest puudustest või esitada Sanofi toodete kohta tehnilisi või meditsiinilisi küsimusi. Siiski peate te igal juhul pidama nõu oma arsti või apteekriga. 

Lingid teistele saitidele

Sanofi ega SANOFI GROUPI vastutus ei laiene kolmandate osapoolte saitidele, millele saab juurdepääsu meie saidilt. Sanofil ei ole mingit võimalust kontrollida kolmandate, Sanofist täielikult sõltumatute osapoolte saitide sisu. Meie saidi ja kolmanda osapoole saidi vahelise lingi olemasolu ei tähenda ühelgi juhul, et Sanofi kiidab mingil viisil heaks selle saidi sisu ja selle kasutusvõimalusi. 

Lisaks vastutate te ise ettevaatusabinõude rakendamise eest saidi külastamisel, et vältida arvuti nakatumist viirusesse. 

Välised saidid võivad sisaldada saidile viivaid hüperteksti linke. Selliseid linke ei tohi luua ilma Sanofi eelneva sõnaselge nõusolekuta. Ühelgi juhul ei võta Sanofi mingit vastutust selliste saitide mittekättesaadavuse eest ning Sanofi ei uuri, kontrolli ega kiida neid heaks ega vastuta nendel saitidel saadaolevate või nende vahendusel kättesaadavaks tehtud sisu, reklaami, toodete või muude komponentide eest. 

Vastutuse piiramine

Sanofi püüab oma parimate võimaluste kohaselt tagada, et saidil avaldatud teave on täpne ja ajakohane. Ettevõte jätab endale õiguse sisu igal ajal ilma ette teatamata korrigeerida. Samas ei saa Sanofi tagada, et saidil esitatud teave on täpne, õige, ajakohane või täielik. 
Seetõttu, ning välja arvatud varalise kahju korral, mis tuleneb Sanofi ettekavatsetud või raskest hooletusest, ei võta ettevõte mingit vastutust järgmistel juhtudel: 

 • saidil esitatud teabe ebatäpsuste, vigade või väljajätmiste korral; 
 • kahjustuste korral, mis tulenevad kolmanda osapoole pahatahtlikkust sekkumisest, mille tulemusel muudetakse saidil saadaolevat teavet või üksusi; 
 • ja laiemalt võttes, mis tahes varalise kahju või kaudse kahju korral, mis tahes põhjustel, mis tahes päritoluga, mis tahes laadi ja ükskõik milliste tagajärgedega, isegi kui Sanofit on sellise kahju või vahendite hävimise võimalikkuse eest hoiatatud, kui selle põhjuseks on (i) saidile juurdepääsu saamine või juurdepääsu puudumine, (ii) saidi kasutamine, sh kahju tekitamine või viirus, mis võis nakatada teie arvutit või muud vara, ja/või (iii) saidilt otse või kaude pärinevale teabele usaldusäärsuse andmine.  
  Saidi või mis tahes muu saidi komponendid on esitatud „nagu on“, ilma igasuguste sõnaselgelt või kaudselt esitatud garantiideta. Sanofi ei anna ilma piiranguteta ühtegi otsest ega kaudset garantiid nende turuväärtuse ega kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

Saidi saadavalolek

Te arvestate, (i) et tehniliselt ei ole võimalik tagada saidi täiesti tõrkevaba toimimist ja et Sanofi ei saa seda endale ka eesmärgiks seada; (ii) tõrgete tõttu võib sait olla ajutiselt kättesaamatu; (iii) saidi funktsioneerimist võivad mõjutada sündmused ja/või asjaolud, mis ei ole Sanofi kontrolli all, näiteks andmeedastus ja side teie ja Sanofi või Sanofi ja teiste võrkude vahel. 

Sanofi ja/või tema töövõtjad võivad millal tahes saidi mis tahes osa või kogu saiti muuta või selle toimise katkestada, ajutiselt või alaliselt, et viia läbi hooldustöid ja/või saidil täiendusi ja/või muudatusi teha. Sanofi ei vastuta saidi ühegi muutuse, viivituse ega katkestuse eest.

Teave toodete kohta

Saidil avaldatud teave võib hõlmata otseseid või kaudseid viiteid SANOFI GROUPI toodetele, programmidele ja teenustele, mis ei ole teatud riikides või piirkondades välja kuulutatud ega saadaval või mida võidakse sinna tarnida teiste nimede all ja millele võivad kohalduda erinevad määrused ja tingimused, mis riigiti varieeruvad. Sellised viited ei tähenda, et Sanofi või SANOFI GROUP kavatseb neid tooteid, programme või teenuseid teie riigis müüa. Teavet teile saadaolevate toodete, programmide ja teenuste kohta saate Sanofilt või oma Sanofi müügipartnerilt.

Õigusnormid

Saiti ja selle sisu reguleeritakse Eesti Vabariigi õigusega ning kõik nendega seotud vaidlused allutatakse Eesti vabariigi kohtute jurisdiktsioonile. 

II) Eritingimused

Saidi väljaandja

SANOFI-AVENTIS ESTONIA OÜ, (registrikood 11164450), registreeritud aadressil Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn.

Avaldamise eest vastutav isik 

Elvina Milasauske, juhtatuse liige, tel.: +370 52477074

Saidi hostimine

Acquia inc, 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Server i Frankfurt, Tyskland.

Autoriõigused

 • Kaubamärgi registreerimine

  Teatud kolmandate osapoolte kaubamärkide kasutamine saidil ei tähenda, et nende vastavad omanikud kiidavad saidi sisu heaks. Need kolmandad osapooled on Sanofist ja SANOFI GROUPIST täielikult sõltumatud ja jäävad täielikult sõltumatuks.
   
 • Foto/video autoriõigused 

  Seda teavet saab nõudmisel Sanofilt.